Živočišná výroba

 

Chov dojnic je soustředěn na farmě Perná, kde je nyní ustájeno 430 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 10.370 litrů mléka (2015). Dojnice chováme v rekonstruovaném VKK, ve volném boxovém roštovém systému.

V rámci KU v současné době dosahujeme užitkovosti 11.195 kg mléka za normovanou laktaci při obsahu tuku 3,81% a bílkovin 3,33%. S těmito výsledky družstvo obsadilo přední příčku v soutěži Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR v kategorii 201-400 uzávěrek. Mléko dodáváme přes odbytové družstvo Mléko Kunín do Mlékárny Kunín. Denní dávka se v současné době pohybuje na úrovni 13.200 litrů.

Na farmě Perná probíhá také odchov telat a to v individuálních venkovních boudách do stáří 56 dnů a následně ve skupinových boudách. Jalovice jsou poté odchovány ve středisku Jasenice, býci vykrmováni do cca 550 kg ve výkrmně na středisku Lešná.

Na dosahované ukazatele na úseku živočišné výroby má podstatný vliv rovněž úspěšná spolupráce s poradcem pro výživu a reprodukci MVDr. Václavem Osičkou z firmy Milkprogres a veterinární lékařem MVDr. Tomášem Malinou.

Za výbornými výsledky ve výrobě mléka pak stojí především obětavá práce věch pracovníků střediska, kdy vedoucí, dojičky i krmiči jsou mzdově zainteresováni na množství a kvalitě nadojeného mléka. Projevují se zde také velké investice, které jsme do tohoto střediska vložili. Výroba mléka je v rámci zemědělství královská disciplína, která dobře funguje pouze tehdy, potká-li se špičková kvalita vlastních krmiv se stejně dobrým řízením chovu a manažerským vedením.

Díky rozsáhlé živočišné výrobě má naše družstvo dostatek organických hnojiv, což nám umožňuje udržovat pronajímané pozemky v dobrém stavu s vysokým obsahem humusu a dobrými protierozními vlastnostmi.