Ostatní střediska a služby

 

Opravárenství

Středisko opravárenství zajišťuje servis strojů a zařízení pro všechna ostatní střediska družstva. Jeho pracovníci se také podílejí na sklizňových pracích v době žní a při výrobě siláží a senáží.

Správa a řízení

Středisko správy a řízení provádí pronájem nevyužitých nemovitostí, administraci dotačních titulů, nájemních vztahů, spolupráci s bankou, pojišťovnou a úřady státní správy, vedení všech požadovaných agend a samozřejmě zpracovává účetnictví družstva.

Zaměstnání

Na všech střediscích zaměstnáváme především místní obyvatele, z 38 zaměstnanců je 20 členů družstva.