Rostlinná výroba

 

Dalším důležitým pracovištěm družstva je mechanizační středisko, které disponuje několika moderními a ucelenými výrobními linkami a to jak pro výrobu objemných krmiv, tak i pro přípravu půdy, setí, ošetřování a sklizeň tržních plodin.


Okrajově tyto práce nabízí i okolním zemědělcům formou služeb. V rámci spolupráce s obcí zajišťuje středisko v zimním měsících komplexní údržbu silnic.

Středisko rostlinné výroby se zaměřuje na produkci tržních plodin, v naší oblasti zejména ozimých obilovin, řepky a okrajově také trav na semeno (cca 24% tržeb), hlavně však zajišťuje kvalitní krmivovou základnu pro živočišnou výrobu a provádí údržbu krajiny dle požadovaných standardů s důrazem na ekologické aspekty zemědělství.

Přesto, že z oken vidíme blízké vrcholky Beskyd a Hostýnských vrchů, i v rostlinné výrobě dosahujeme velmi dobrých výnosů. V posledních dvou letech (2014, 2015) u nás ozimá pšenice sypala nevídaných 7,8 t/ha, přičemž dlouhodobý průměr se blíží spíše 6 t/ha.