Úvod

Zemědělské obchodní družstvo Lešná hospodaří v podhůří Beskyd v severozápadní části okresu Vsetín na 1251 ha zemědělské půdy, z čehož je 978 ha půdy orné. Část katastrů se nachází v méně příznivé oblasti - LFA. Provozujeme kombinovanou zemědělskou výrobu s převahou živočišné složky, přičemž nosným odvětvím živočišné výroby je u nás výroba mléka, která tvoří přibližně 60% tržeb a doplňkovým výroba hovězího masa.

S historií sahající až do roku 1962 a několika desítkami schopných a obětavých zaměstnanců se můžeme směle řadit mezi nejvýznamnější zemědělská družstva v okrese. Věříme, že pracovitost, slušnost a poctivost nejsou jen prázdné fráze a budeme se i nadále snažit přispívat k rozvoji regionu a udržení nezaměnitelného rázu valašské krajiny.

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna krmné technologie, ZOD Lešná Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016686 Popis projektu: Projekt „Výměna krmné technologie, ZOD Lešná“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti ve výrobě. Prostřednictvím projektu dojde k výměně technologie samojízdného krmného vozu. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.