Úvod

Zemědělské obchodní družstvo Lešná hospodaří v podhůří Beskyd v severozápadní části okresu Vsetín na 1251 ha zemědělské půdy, z čehož je 978 ha půdy orné. Část katastrů se nachází v méně příznivé oblasti - LFA. Provozujeme kombinovanou zemědělskou výrobu s převahou živočišné složky, přičemž nosným odvětvím živočišné výroby je u nás výroba mléka, která tvoří přibližně 60% tržeb a doplňkovým výroba hovězího masa.

S historií sahající až do roku 1962 a několika desítkami schopných a obětavých zaměstnanců se můžeme směle řadit mezi nejvýznamnější zemědělská družstva v okrese. Věříme, že pracovitost, slušnost a poctivost nejsou jen prázdné fráze a budeme se i nadále snažit přispívat k rozvoji regionu a udržení nezaměnitelného rázu valašské krajiny.

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna krmné technologie, ZOD Lešná

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016686

Popis projektu: Projekt „Výměna krmné technologie, ZOD Lešná“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti ve výrobě. Prostřednictvím projektu dojde k výměně technologie samojízdného krmného vozu. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Název projektu: Energetické úspory Zemědělského obchodního družstva Lešná se sídlem v Lešné

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016566

Cílem projektu je snížení tepelné ztráty administrativní budovy ZOD Lešná. Realizací projektu dojde k úspoře energií na vytápění a elektrické energie, úspoře emisí, finanční úspoře a zároveň dojde ke zvýšenému komfortu užívání budovy. V rámci projektu bylo realizováno zateplení obvodových konstrukcí a instalace LED osvětlení. Na daný projekt je poskytnuta finanční podpora z fondu Evropské Unie.

Název projektu: Revitalizace zemědělského objektu Lešná

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023975

Cílem projektu je snížení tepelné ztráty objektu, úspora energie na vytápění a elektrické energie, úspora emisí, úspora finanční. Prostřednictvím projektu dojde k výměně otvorových výplní a rekonstrukci vytápění.
Na daný projekt je poskytnuta finanční podpora z fondu Evropské Unie.

Název projektu: Instalace FVE – Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001579

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita projektu